Välkommen till Limmareds Missionskyrka

Att dela sin tro...

Om jag har förstått rätt, så är det så att när man ska prova ut en ny medicin, så jämförs medicinens påverkan på provgruppen med falska pillers påverkan på en annan grupp. Det man vill försäkra sig om är bl a att det eventuellt positiva resultatet beror på medicinen och inte på att patienterna tror att den har en positiv inverkan. Vad en människa tror är alltså så viktigt att man ibland måste försäkra sig om att den inte påverkar!
Jesus kallade sig själv livets bröd. Det borde väl vara lite mer än falskt piller? Om tron på ett piller kan påverka, vilken betydelse har då tron på riktigt bröd? Kanske använde Jesus bilden av bröd just av skälet att det är något vi måste ta emot
Den här vårvintern har vi Att dela sin tro..... som en röd tråd genom våra gudstjänster. Förhoppningen är att vi ska bidra till det goda samtalet om tron. Vad tror du på? Vad tror de människor som du umgås med? Att lyssna på någon som berättar om vad de tror på och hur de tycker att det påverkar eller inte påverkar deras liv är kanske bland det mest spännande vi kan lyssna på. Att själv dela sin tro.... det kanske är att dela bland det viktigaste vi har.

Fredrik Skott

Har du något du vill att vi skall Tacka eller Be för?

Om du har ett böne- eller tacksägelseämne som du skulle vilja att vi ber/tackar för under förbönsstunden i gudstjänsten så är du välkommen att skicka det till mötesledaren för gudstjänsten.
Skriv gärna om du vill vara anonym eller om det går bra att vi nämner ditt namn.
Epostadressen dit du kan skicka ditt bönämne är. info@limmaredsmissionskyrka.se

| Limmareds Missionsförsamling |
| Nygatan 29 |
| 514 41 Limmared | Sweden |
| info@limmaredsmissionskyrka.se|