Vad som är på gång

Har du något du vill att vi skall Tacka eller Be för?

Om du har ett böne- eller tacksägelseämne som du skulle vilja att vi ber/tackar för under förbönsstunden i gudstjänsten så är du välkommen att skicka det till mötesledaren för gudstjänsten.
Skriv gärna om du vill vara anonym eller om det går bra att vi nämner ditt namn.

Epostadressen dit du kan skicka ditt bönämne är. info@limmaredsmissionskyrka.se
| Limmareds Missionsförsamling |
| Nygatan 29 |
| 514 41 Limmared | Sweden |
| info@limmaredsmissionskyrka.se|