ALPHA Kurs!

Vad är Alpha?

Alpha är en grundkurs i kristen tro. Varje kurstillfälle inleds med att vi äter tillsammans i en enkel och avslappnad miljö. Det ger möjlighet att lära känna varandra. Kursen är öppen för alla och allt får frågas. Ingen fråga är för liten eller för stor. Alphakursen ges av alla kyrkor i de flesta kristna traditioner.

Innehåll

Alphakursen består av en serie föreläsningar över ämnen som Vem är Jesus? och Varför och hur kan jag be? Efter föreläsningarna möts vi i grupper för samtal och diskussion.

För vem?

Alphakursen är för alla, speciellt den som • vill undersöka kristendomen • är nykristen • är ny på orten eller i kyrkan • vill fräscha upp trons grunder

Nästa Alhpakurs

Är inte fastställt än.

Vill du veta mer?

www.alphasverige.org

För frågor kontakta:

Sören Johnsson 070-658 71 82, soren.johnsson@telia.com

| Limmareds Missionsförsamling |
| Nygatan 29 |
| 514 41 Limmared | Sweden |
| info@limmaredsmissionskyrka.se|