Konfirmationsläsning

Vi har ingen konfirmationläsning under 2015. För dig som är intresserad av att konfirmera dig hänvisar vi till Svenska kyrkan.

| Limmareds Missionsförsamling |
| Nygatan 29 |
| 514 41 Limmared | Sweden |
| info@limmaredsmissionskyrka.se|