Välkommen till Limmareds Missionskyrka

Vare sig Du har en kristen tro eller inte skall du känna att Du är välkommen till Missionskyrkan.

Varför finns vi?

Vad vi vill göra i Limmareds missionsförsamling kan sammanfattas så här:

Vi samlar människor i en kristen gemenskap och uppbyggelse som vill visa folk på Jesus!

Våra kärnvärden:

Vilka är de viktigaste värderingarna för oss som enskilda och som gemenskap?

1. Personlig bekännelse,
Den personliga bekännelsen är viktig för vår församling, att vi jobbar för att människor skall ta beslut om att följa Jesus.

2. Engagemang,
Vi engagerar oss i det som passar våra gåvor.
Vi vill vara engagerade i vår tro och i mötet med människor, för att det är viktigt för oss, Jesus och församlingen.

3. Enkelhet,
i allt vi gör, ordning o reda men inte för uppstyrt eller högtidligt.
Det måste inte vara ”perfekt".

Hur lyckas vi med detta / Strategier?

Vi tror att det är viktigt att vi jobbar med:
1. personliga relationer.
2. att ha öppna samtal.
3. att hjälpa människor.
4. att dela vår kristna tro.

Limmareds Missionsförsamling bildades 1937 och missionskyrkan byggdes 1944. Vi är en församling som består av människor från olika delar av samhället. Det vi har gemensamt är vår tro på Jesus Kristus som vår Frälsare. Den tron har fört oss samman och gjort oss till en kristen församling.

Våra gudstjänster och övriga samlingar är alla offentliga. Det betyder att Du är välkommen att delta och att känna Dej för. Vi tycker att det vore roligt om just Du ville komma till vår församling så att vi får lära känna varandra.

I vår kyrka vill vi presentera kristen tro och hur man får del av den tro som vi anser ger livet en stadig grund att bygga på.

| Limmareds Missionsförsamling |
| Nygatan 29 |
| 514 41 Limmared | Sweden |
| info@limmaredsmissionskyrka.se|