Söndagsskola

Vi har söndagsskola under våra förmiddagsgudstjänster. För information om våra gudstjänster se programet på kyrktorget(länk i menyn), annonsering i STT predikoturer eller vårt månadsblad.

| Limmareds Missionsförsamling |
| Nygatan 29 |
| 514 41 Limmared | Sweden |
| info@limmaredsmissionskyrka.se|